Каталог с добри практики за работа с деца от институции

Catalogue Alternative Future - BGВече е налична българската версия на Транснационалния каталог с добри практики за интерактивна работа с деца от институции, по теми, свързани с овластяването, детското участие и превенцията на насилието.

Каталогът е изготвен от екип от шест европейски държави по проект „Алтернативно бъдеще“, съ-финансиран от Европейския съюз.