Конкурс за консултант на деца и младежи на телефонна линия за деца

Фондация „Асоциация Анимус” обявява конкурс за подбор на консултант деца и младежи на телефонна линия за деца. 

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Завършена бакалавърска или магистърска степен в някоя от следните специалности: Психология, Социални дейности, Педагогика.
  • Интерес към работата с деца и юноши и към психологическото консултиране
  • Отлични комуникативни умения
  • Добра компютърна грамотност
  • Умения за работа в екип
  • Готовност за работа на смени при покриване на 24-часов график

Опитът в телефонното консултиране, работата с деца и допълнителното обучение в умения за консултативна и терапевтична работа е предимство.

Моля кандидатите да изпращат актуално CV и мотивационно писмо на следния e-mail: info@116111.bg

Срок: 15 септември 2014 г.