Кординационна среща по проект „RISE. Повишаване на вътрешните ресурси за справяне с училищния тормоз”

Rise logoНа 6.12.2017г. се проведе координационна среща по проект „RISE. Повишаване на вътрешните ресурси за справяне с училищния тормоз”, JUST/2014/RDAP/AG/BULL/7608, финансиран от програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейски съюз, в която взе участие координатора на проекта в България – Кристина Ненова. По време на срещата бяха обсъдени резултатите от проекта, програмата за интервенция на училищния тормоз, разработена в рамките на проекта и предстоящата международна конференция.