Мария Чомарова: Ако бъдат подкрепени и им се даде възможност, децата имат какво да кажат

Мария Чомарова e психоаналитичен психотерапевт. Работи с деца и възрастни във Фондация „Асоциация Анимус”. Tя е и международен експерт по детското участие в рамките на проект: „ Подкрепа за гласа на детето в европейското общество чрез национални телефонни линии за деца”, финансиран от програма „Основни права и гражданство” на ЕС.

Кристина Ненова: Здравейте, г-жо Чомарова! Като директор на най-големия доставчик на психотерапевтични и консултативни услуги в България и международен експерт по детското участие, бихте ли ми разказали малко повече за това какво стои зад правото на децата активно да участват по въпроси, които ги касаят?

Мария Чомарова: Правото да получаваш информация и да участваш в планирането на живота си – в образователен, здравен и социален план, е право на всеки човек, не само на децата. В България, която е страна с комунистическо минало и патриархална култура, често се смята, че възрастният разбира повече и знае кое е добро за децата. Разбира се, че родителите поемат грижите и отговорността за децата си, но децата имат право да участват в планирането на грижите за тях, в планирането на образованието им, на изборите, свързани със спорт, игра и интереси.

Кристина Ненова: Бихте ли ни разказали за смисъла на проекта за детско участие, който Вашата организация изпълнява?

Мария Чомарова: Смисълът на проекта е да даде възможност на децата активно да участват в развиването на Националната телефонна линия за деца 116 111 към ДАЗД, която се управлява от организацията ни. На линията основните потребители са деца, а ежедневно на нея се осъществяват над 300 обаждания. Линията е създадена, за да помага на децата и е важно какво те очакват от консултантите, от държавата и от възрастните. Ние се интересуваме от това до каква степен са оправдани очакванията на децата или имат нужда и от нещо друго, за което не сме се сетили. Всяко поколение е различно. Поради много бързото развитие на технологиите, децата общуват все повече в интернет. С всяка една година интересите на децата се променят и ако те не ни дават обратна връзка, ние няма как да сме в крак с тях и няма как да използваме общ език, на който да се разберем.

Кристина Ненова: По какви въпроси търсите мнението на децата?

Мария Чомарова: Ние поканихме децата да участват в изработването на инструмент за обратна връзка, който всяко дете, което се обажда на линията може да попълни след края на разговора с консултанта. Обратната връзка е широко достъпна и всеки може да я намери на сайта на Националната телефонна линия за деца 116 111. За нас тази обратна връзка е много важна, защото от нея разбираме за идеите на децата, притесненията им, критиките, похвалите. Цялата информация от обратните връзки се събира и се обобщава, и представлява голям интерес за нас. Канили сме децата да участват в изпълнението и на други дейности. Те направиха сценарий за филм, в който разказаха за това как работи Националната линия за деца 116 111 и защо децата могат да се обаждат на нея , какво могат да получат и т.н. Филмът може да се види на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=t0OGBGh2 osI

Кристина Ненова: А какво се изисква от нас, възрастните и професионалистите, за да може едно дете да участва активно по въпроси, които са свързани с него?

Мария Чомарова: Изисква се най-вече да можем да отстъпим една крачка встрани, да се преодолеем и да помълчим, за да чуем децата. Ако бъдат подкрепени и им се даде възможност, децата имат какво да кажат. Това, което ние възрастните трябва да направим е да отворим пространство за тях. Към момента нито в училище, нито в здравеопазването, нито дори в семейството е характерно децата да участват пълноценно с идеите и предложенията си във всички дейности, които ги касаят. Последното не е невъзможно. Нашият опит показва, че когато преодолеем скептицизма си, съмнението,че нещо може да излезе, че може да е полезно, че въобще ще се случи- сме възнаградени с много хубави идеи от страна на децата.

Кристина Ненова: Какво научихте от децата, докато изпълнявахте проекта за детско участие?

Мария Чомарова: От опита ми с децата от детската група към проекта аз научих, че те са много различни. Въпреки че възрастта определя до известна степен потребностите, които са сходни за всички деца, така или иначе всяко едно от тях е носител на своя гледна точка към едни и същи проблеми и точно това е най- ценното, че те са непредвидими. Всяко едно дете ни изненада с различна идея и с яснотата какво иска и какво не иска. Това, което ме впечатли е, че децата в сравнение с нашето поколение, сякаш са много по- наясно със желанията си и с проблемите си – могат да ги изкажат и назоват, стига да бъдат попитани.

Кристина Ненова: А дали участието на децата по време на проекта промени по някакъв начин работата на Националната телефонна линия за деца 116 111 или може би цялата организация?

Мария Чомарова: Това, което наблюдавам е, че консултантите на линията се стремят да подобряват работата си – спрямо обратната връзка на децата. Консултантите се вслушват в децата и се опитват да приемат идеята, че не винаги, когато приказваш и даваш конкретни идеи – помагаш. Понякога помагаш, като чуваш за какво говори детето и го подкрепиш да намери правилното решение. По този начин всъщност се подкрепя капацитетът на самото дете, за да може в бъдеще само да разрешава проблемите си. Надявам се, че сме тръгнали по нов път на развитие – по – смирен, по-удържащ децата и че е въпрос на време и усилие и ние да се променим. Сигурна съм, че един ден децата ще могат да участват дори в подбора на консултантите на линията, тъй като те имат безпогрешен усет за хората и преценката им в голяма степен е изключително вярна.

Кристина Ненова: Каква равносметка правите в края на проекта по отношение на детското участие в България?

Мария Чомарова: Детското участие в България е по-оптимистичен въпрос в сравнение с гражданското участие. Децата са нашето бъдеще – те са бъдещите граждани на България и насърчавайки тяхното участие, ние всъщност укрепваме основите на едно активно и по-справедливо общество. Ако поощрени да участват, децата се превръщат в активни граждани. За мен това е основен приоритет и смятам,че целият екип на организацията ни е обединен около тази идея. Детското участие ще бъде част от всичките ни бъдещи дейности и проекти, свързани с деца.

Кристина Ненова: Вие вече казахте, но все пак – какво е мястото на детското участие в новите хоризонти, които Вашата организация си поставя по отношение на нейното собствено развитие и предоставянето на услуги за деца?

Мария Чомарова: Да, аз мисля, че отговорихна този въпрос. Детското участие енеизменна част от всички услуги, които касаят децата и които са насочени към деца, включително стига и до по- далеч. Например, в новия проект, който започваме от 1.12.2014 по програма DAPHNE 2013 , още от самотo начало предвиждаме децата да участват в разработването на стратегии за решаването на важни въпроси, които ги касаят, като, например, насилието в училище, училищния тормоз, насилието наулицата, където децата става потърпевши или пък имат проблем да контролират агресията си. Няма как възрастните да решат този въпрос без безценната експертиза на самите деца, които са в епицентъра на проблема.