Национална конференция на Фондация „Асоциация Анимус“ в рамките на проект „ОВЛАСТЯВАЩА ГРИЖА“

Фондация „Асоциация Анимус“ организира национална конференция по повод представянето на разработена и пилотирана методология за овластяване на момичета, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа,в борбата с насилието срещу жени, която ще се проведе на 17.12.2014 г. от 15.00 ч. в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – град София, ул. „Лада” №2.

Националната конференция се организира в рамките на проект „ОВЛАСТЯВАЩА ГРИЖА: Овластяване на момичета, настанени в Домове за деца в борбата с насилието срещу жени”, реализиран в България от Фондация „Асоциация Анимус”. Проектът се финансира от Европейски съюз по програма Дафне, съвместно с Фондация СЪРТ, Испания, Асоциация Тампеп, Италия, Средиземноморски институт за социални изследвания на пола, Кипър и Университета в Оолу, Финландия.

Целта на конференцията е да представим резултатите от проекта и изработените материали – Национално изследване за насилието в живота на момичета, отглеждани в Дом за деца, Доклад за сравнително европейско проучване, Методология и програма за тренинг за овластяване на момичета, обединени в Наръчник за професионалисти, както и нашите изводи, препоръки и добри практики.