Обучение на тема: Работа с кандидат – осиновители

За Вас психолози и социални работници, работещи в ЦОП, както и за по-широк кръг специалисти, обучаващи и консултиращи кандидат-осиновители, Фондация „Асоциация организира обучение на тема Работа с кандидат -осиновители, което ще се проведе на 16 и 17 юни в гр. София.

             Цели на обучението:

 • Развиване на нагласи за работа с кандидат-осиновители, разработване и рамка на програма за обучение;
 • Придобиване на умения за разбиране на процесите и спецификите, свързани с мотивацията за влизане в родителска роля на осиновено дете, работа с кандидат-осиновители за въвеждане темите, свързани с потребностите и грижата за осиновеното дете;
 • Придобиване на умения за предоставяне на обратна връзка на кандидат-осиновителите и информация до дирекция „Социално подпомагане“.

 

Основни теми:

 

 1. Обучение на кандидат-осиновители, като част от цялостната подкрепа, проучване и процес на осиновяване на дете:
 • Организация, рамка, програма за обучение на осиновяващите при условията на пълно осиновяване, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика; Нормативна база, регламентираща процеса на осиновяване на дете
 • Работа с групи – групов процес, динамика, роли.

 

 1. Работа с кандидат-осиновители:
 • Придобиване на умения за изследване на процеса при взимане на решение за осиновяване, мотивация, нагласи спрямо детето и родителската роля, преживявания свързани с траур, загуба, травма;
 •  Придобиване на умения за въвеждане на темите, включени в обучителната програма –потребности на децата с институционален и/или травматичен опит, лична история на детето, траур и траурна реакция, привързаност, детско развитие, планиране на промяната и адаптация на семейството след осиновяването.

 

 1. Предоставяне на обратна връзка на кандидат-осиновителите и подготовка на доклад до дирекция „Социално подпомагане“
 • Придобиване на умения за предоставяне на обратна връзка на кандидат-осиновителите относно техните ресурси и евентуални трудности при влизане в родителска роля;
 • Придобиване на умения за предоставяне на информация до дирекция „Социално подпомагане“, извършваща проучването, за работата с кандидат-осиновителите в рамките на предоставяната социална услуга.

 

Обучението е 16 учебни часа, разпределено в 2 дни и ще се проведе на 16 и 17 юни  2022 г. в гр. София.

 

Обучителната такса: 200 лв. с включен обяд.

 

Обучители: Марина Грибачева, психолог и Радислава Калиникова, психолог

 

Срокът за записване в обучението е до 10 юни 2022 г.