Обучение на тема „Добродетели”

От 09.10 до 11.10.2013г. на майките настанени в Звено „Майка и бебе” бе проведено обучение на тема „Добродетели” от възпитаник на ДДЛРГ П.Славейков . С лакомства и топли напитки, в игрова форма, с беседи и притчи, майките настанени в Звеното обсъдиха добродетелите „Смелост” и „Честност”, като споделиха собствен опит и преживявания. Майките бяха насърчени да отстояват житейските си позиции , да бъдат честни и отговорни към себе си и другите. Благодарим Ви!