Обучение: Работа с кандидат-осиновители и осиновители

Обучението е предназначено за психолози и социални работници, работещи в ЦОП и други работещи в социалната сфера.

Цели на обучението: 

 • развиване на нагласи за работа с трудни клиенти;
 • придобиване на умения за разбиране на специфики при работа с деца с травматичен опит и техните семейства;
 • развиване на умения за оценка на родителски капацитет;

Основни теми:

 1. Оценка на кандидат-осиновители
 • придобиване на базисни умения за оценяване на родителски капацитет
 • умения за изграждане на хипотези по случая, формулировка и план за работа
 • техники за изследване и промяна на нагласи и изследване на мотивация
 1. Работа с кандидат-осиновители със специфична проблематика:
 • придобиване на умения за оценка и работа с хора, кандидатстващи за осиновяване намиращи се в особена ситуация – преживяващи траур, загуба или травма, както и хора, с личностови проблеми, агресивни клиенти.
 1. Психо-социална работа с осиновители, които срещат проблеми с осиновените си деца
 • придобиване на умения и разбиране на специфичните потребности и проблеми на осиновените деца
 • придобиване на умения за работа с табута и нагласи, възпрепятстващи емоционалната връзка между детето и родителите
 1. Работа с кандидат-осиновители със специфична проблематика:
 • придобиване на умения за оценка и работа с хора, кандидатстващи за приемна грижа, намиращи се в особена ситуация – преживяващи траур, загуба или травма, както и хора, с личностови проблеми, агресивни клиенти.

На участниците ще бъде предоставена възможност за прилагане на наученото през работа върху казуси и обсъждане на случаи от практиката.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ:    22-ри – 23- ти  ОКТОМВРИ  2015г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. София, ул. Лада- 2, КСУДС

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 150 лв.  (Цената НЕ включва нощувки, кафе паузи и храна)

ОБУЧИТЕЛ:   Десислава Божкова, автор на „ОсиновяРването” – книга за възрастни и „ОсиновяРването или как осиновиха точно мен” – книга за деца.

КРАЕН СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 19 ОКТОМВРИ 2015 Г.

novoo

За информация и записвания:

Лице за контакт: Миглена Атанасова, Координатор Учебен център

Тел./Факс: +359 2 9835205; 9835305; 9835405

e-mail: animus@animusassociation.org