Обучение – Работа с трудни клиенти

Фондацията организира обучение на тема:

Работа с трудни клиенти

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 8-ти – 10- ми ЮЛИ 2015г.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. Царево в базата на Българо-Германски център за професионално обучение

ОБУЧИТЕЛ: Димитър Германов- психолог и психотерапевт, с доказан теоретичен и практичен опит.

Обучението е предназначено за:

o работещи в Центрове за обществена подкрепа – психолози и социални работници и както и за специалисти от помагащите професии с натрупан практически опит, които работят директно с клиенти;

Цели на обучението:

o развиване на нагласи на чувствителност към работа с трудни клиенти
o разпознаване индикациите за суициден риск и критерии за наличие на нисък родителски капацитет;
o работа с родители с депресия;
o умения за оценка и работа с трудни клиенти, такива със суициден риск, родители с нисък родителски капацитет;

На участниците ще бъде предоставена възможност за прилагане на наученото през работа върху казуси и разиграване на случаи от практиката.

За информация и записвания:

Тел./Факс: +359 2 9835205; 9835305; 9835405
e-mail: animus@animusassociation.org