Обучение на тема „Създаване и прилагане на модели за подкрепа на активното бащинство“

На 6-7 и 13-14 март психолози от Фондация „Асоциация Анимус” проведоха обучения с учители от детски градини на тема „Създаване и прилагане на модели за подкрепа на активното бащинство“. Тези обучения са част от Националната кампания „Да бъдеш баща” и целят повишаване на информираността и чувствителността по отношение на значението на бащинската фигура в развитието на детето, както и изработване и прилагане на модели и практики за подкрепа на активното бащинство, които ще станат част от достъпен за всеки учител наръчник.

В обучението взеха участие 22 учители от общо 9 детски градини в гр. София и София-област: ЦДГ 67 „Чучулига“, Частна детска градина „Малки стъпки”, 69 ОДЗ „Жар птица, 117 ОДЗ „Надежда”, Частна детска градина „Веселото гардже”, Частна детска градина „Немо”, ОДЗ „Сливница”, Частна детска градина „Алиса” и ОДЗ 90 „Веса Паспалеева”.

Предстои да бъдат проведени аналогични обучения със социални работници от Отдел „Закрила на детето”.