Отворено писмо от Обединение „Детство без насилие“ във връзка със случая, свързан с г-жа Кристина Дунчева, г-н Георги Трайков и смъртта на двете им деца от Сандански

Отворено писмо от Обединение „Детство без насилие“ във връзка с предприети действия от страна на институциите във връзка със случая, свързан с г-жа Кристина Дунчева, г-н Георги Трайков и смъртта на двете им деца.