Покажи знанията си по безопасност в Интернет

Интеракт в помощ на децата

Здравейте, деца! Аз съм Интеракт – проект, който цели да помогне на вас, децата, да ползвате по-безопасно новите технологии. Моя основна задача е да ви защитя от насилие в Интернет, като ви науча да го разпознавате и като ви дам идеи към кого да се обърнете при проблем в онлайн пространството.

Игра Покажи знанията си по безопасност в Интернет

width=600

Кликнете върху картинките, за да видите материалите.

И още две игри за по-големите

А тези две игри ще ви помогнат когато започнете да си търсите работа. В първата – Бъди успешен – ще научите няколко правила как безопасно да търсите и отговаряте на обяви за работа в Интернет и да се справите успешно с интервюто, а във втората – Стани професионалист– можете да проверите знанията си за вашите права на труд, заплащане и почивка.

Интеракт за професионалисти

Не само децата имат какво да учат. Понякога възрастните също се нуждаят от помощ. Интеракт помага и на професионалистите, за да могат те после да са по-полезни на децата.

Кликнете върху картинките, за да достигнете до материалите, разработени за вас.