Пресконференция по представяне на проект „Активни срещу насилието над жени”

safe_image.phpДнес, 25 ноември, отбелязваме Международния ден срещу насилието над жени.
Всяка година Фондация „Асоциация Анимус“ участва в кампанията, която е част от световните „16 дни на активизъм срещу насилието над жени”.
Във връзка с това, фондация „Асоциация Анимус“ даде две пресконференции на две мащабни начинания, свързани с насилието над жени и деца:
– проект „ БОДРОЗИ (BODROZI) – реакция при случаи на домашно насилие на деца на национално ниво”, ко-финансиран от програма „Права, равенство и гражданство” на Европейски съюз”, чиято основна цел е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които са замесени деца, било то като жертви или като свидетели.
– проект „Активни срещу насилието над жени”, изпълняващ се с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП в партньорство с фондация „Общество и сигурност”, чиято основна цел e да активизира гражданското общество срещу насилието над жени.

Линк към събитието: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_bsa8wpnp?fbclid=IwAR32a5QzWlqFc5prs3f5H7ybdJ0jQY1ZOudqcC_pzf5H8alExZg2crLRnPU

„Тази публикация е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация „Асоциация Анимус” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България”