Проектът TRACE с 2 нови важни доклада за трафика на хора

Проектът TRACE Trafficking as A Criminal Enterprise (трафикът като престъпен бизнес) изнесе два нови доклада свързани с трафика на хора:

Преглед на изпълнението на стратегията на ЕС за трафик на хора от страни членки на ЕС

Доклад на макро и микро анализ на трафика на хора

TRACE е двугодишен проект, финансиран от ЕС, който се провежда в периода май 2014 г. – май 2016 г.

Целта на проекта е да подпомогне заинтересованите страни в борбата с трафика на хора, като форма на съвременно робство и един от най-големите престъпни деяния в света, чрез оценка и консолидиране на информацията, свързана с тези извършителите и широката предприятието трафика.

TRACE приеме мултидисциплинарен подход: правна, криминогенна, социално-икономически, психологически, и в областта на правоприлагането ориентирани, за да се осигури пълно внимание на явлението, като се основава на текущите европейски и национални проекти и дейности. Тя се фокусира върху дейността на извършителите чрез разработване на разбиране на структурата, социалните взаимоотношения, начина на работа, туристически маршрути и технологии, свързани с различните видове трафик на хора.

Проектът TRACE включва редица проучвания, семинари и информационни усилия, които ще ви помогнат да се очертаят интервенционна стратегия въз основа на препоръките на политиката за нарушаване на веригата на трафика.