Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект „ТОЛЕРАНТ – Международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на трафик”/№ – 821655

Във връзка с изпълнението на „ТОЛЕРАНТ – Международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на трафик”/№ – 821655, Фондация „Асоциация Анимус” обявява конкурс за изработка на видеоклип, свързан с интеграцията на трудовия пазар на жени от трети страни, жертви на трафик на хора и на други форми на насилие, основано на пола.

Моля, представете вашата оферта с включен ДДС не по-късно от 20.10.2020г. по електронен път на animus@animusassociation.org

Подадените оферти ще бъдат разгледани до 24.10.2020 г. и кандидатите ще бъдат уведомени за направения избор в рамките на същата дата.

За контакти: Надя Кожухарова – Координатор, Фондация „Асоциация Анимус”, тел 02/983 52 05.

Проектът е финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF) на ЕС .