Първа среща на партньорите по проект ACTIVATE – enhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention And supporT mEchanisms

На 19 и 20 ноември 2020 г. партньорите по проект ACTIVATE – enhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention And supporT mEchanisms, изпълняван с финансовата подкрепа на програма „Убежище, миграция и интеграция” на Европейска комисия, проведоха първата си среща. Срещата се организира и проведе онлайн през платфoрмата ZOOM, а партньорите изготвиха и обсъдиха работния план по проекта. В рамките на двата дни, партньори обсъдиха всички дейности, заложени по проекта, както и времевия интервал за тяхното изпълнението. В срещата взеха участие двама представители на екипа по проекта от страна на фондация „Асоциация Анимус”.

12344555