Работа на Национална гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие

15FD0B3D-A7A7-4398-A2E5-C2D41E3D6FDDФондация „Асоциация Анимус“ набира доброволни сътрудници за работа на Национална гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие 029817686/080018676

Условия за кандидатстване:
– интерес към психологическите измерения на насилието, травмата и възстановяването;
– желание за практически опит в директната работа с хора;
– готовност за доброволческа дейност между 4 и 16 часа седмично;
– навършени 21 години;
– обявата е за кандидати от София – град и София – област.

Кандидатите ще получат възможността да бъдат част от една обществено значима кауза в борбата срещу насилието. Тяхната роля е ключова и съществена за пострадалите от насилие и техните близки, за които телефонната линия е ценен източник на подкрепа.

За одобрените на интервю кандидати ще бъде организиран интензивен тренинг с продължителност пет дни в периода от 15.03.2021г. до 19.03.2021г., който обхваща широк набор от теми и има за цел формиране на базови консултативни умения, умения за кризисна интервенция, запознаване със спецификата на травмата от преживяно насилие и процеса на преодоляването й. Тренингът е интерактивен и освен теоретична част, включва практически казуси и ролеви игри. За участниците той е безплатен, а преминалите обучението ще получат сертификат.
Доброволните сътрудници ще имат възможност да работят в голям екип и ще получават методическа подкрепа от специалисти с опит в психосоциалната работа, както и супервизия от експерти в областта. Те ще получат и сертификат с благодарност за положения доброволчески труд.

Времето, през което всеки един консултант е работил доброволно на Националната гореща телефонна линия за пострадали от насилие, се счита за стаж и опит по специалността.

Кампанията за набиране на нови сътрудници за работа на Национална гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие продължава до 05.03.2021г.

За контакти и допълнителна информация: Милена Димитрова и Атанас Киров
Тел: 02/ 8130250, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа
e-mail: 029817686@animusassociation.org