Становище от фондация „Асоциация Анимус“ относно Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги №053-08-23 от 17.07.2020г.

Становище от фондация „Асоциация Анимус“ относно Законопроект за изменение на Закона за социални услуги №053-08-23 от 17.07.2020г.