Становище от фондация „Асоциация Анимус“ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето № 054-01-111/04.12.2020 г.

Становище на фондация „Асоциация Анимус“ във връзка с внесения на 4 декември 2020 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето от г-н Александър Сиди и група народни представители, с който се предлагат мащабни и широко обхватни промени в политиката на държавата по отношение на закрилата на детето.