Фондация „Асоциация Анимус“ обявява обучение за работа на гореща телефонна линия

Фондация „Асоциация Анимус“ обявява обучение за работа на гореща телефонна линия.

Условия за участие в обучението:

– Желание за трупане на опит и развитие в сферата на психологическото консултиране
– Интерес към психологическите измерения на насилието, травмата и възстановяването
– Желание за практически опит в подпомагането на хора

Ако проявявате интерес, моля свържете се с нас на телефон 02/ 8130250.

Ще бъде организиран интензивен тренинг – от 18.05.2015г. до 22.05.2015г., който продължава пет дни, обхваща широк набор от теми и цели формиране на базови консултативни умения, умения за кризисна интервенция, запознаване със спецификата на травмата от преживяно насилие и процеса на преодоляването й. Тренингът е интерактивен и застъпените теми са богато илюстрирани с практически казуси и ролеви игри.

В края на обучението всеки от участниците получава сертификат.

За контакти и допълнителна информация: Рая Венциславова
Тел: 02/ 8130250
всеки работен ден от 9.00 до17.00 часа
e-mail: ksuds@animusassociation.org

ЦЕНА на обучението: 300лв.