ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС” НАБИРА ДОБРОВОЛНИ СЪТРУДНИЦИ ЗА РАБОТА НА ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ

ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС” НАБИРА ДОБРОВОЛНИ СЪТРУДНИЦИ ЗА РАБОТА НА ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ

Условия за кандидатстване:
– Желание за трупане на опит и развитие в сферата на психологическото консултиране;
– Интерес към психологическите измерения на насилието, травмата и възстановяването;
– Желание за практически опит в подпомагането на хора;
– Готовност за доброволческа дейност между 4 и 16 часа седмично;
– Възраст над 21 години.

Ако проявявате интерес, моля свържете се с нас на телефон 02 813 02 50, за да бъде насрочен час за интервю.

За одобрените на интервю кандидати ще бъде организиран интензивен тренинг, който продължава пет дни и обхваща широк набор от теми и цели формиране на базови консултативни умения и умения за кризисна интервенция, както и запознаване със спецификата на травмата от преживяно насилие и процеса на преодоляването й. Тренингът е интерактивен и застъпените теми са богато илюстрирани с практически казуси и ролеви игри.
В края на обучението всеки от участниците получава сертификат.
Времето, през което всеки един консултант е работил доброволно на Горещата телефонна линия за пострадали от насилие, се счита за стаж и опит по специалността.
За контакти и допълнителна информация: Рая Венциславова
Тел: 02 813 02 50 всеки работен ден от 9.00 до17.00 часа Тел: 02 813 02 50