Шест години Национална телефонна линия за деца 116 11

Националната телефонна линия за деца 116 111 навършва шест години!

 

16_10_2012Линията, която е програма към Държавната агенция за закрила на детето, се управлява от екипа на Фондация „Асоциация Анимус” от старта си през 2009 г. Екип от специално подбрани и обучени консултанти са денонощно на разположение, за да разговарят за всякакви проблеми на децата и тийнейджърите. В случай на риск за дете те могат много бързо да задействат други органи и служби, които да осигурят директна помощ на място. Обажданията са напълно безплатни!

 

За тези шест години са приети над 550 000 повиквания и са осъществени повече от 100 000 консултации. Децата ни търсят във връзка с широко разнообразие от проблеми: семейни, училищни, проблеми във взаимоотношенията с връстници, насилие. Както деца, така и възрастни често ползват линията, за да потърсят информация по ключови въпроси, свързани с правата на децата, грижите за тях, както и наличните услуги и програми в общността. Телефонната линия е особено ценен ресурс за децата от по-малки населени места, където достъпът до други услуги е значително по-труден, а често няма психолози и педагогически съветници в училище.

Линията е и ключов канал за подаване на информация за деца в риск и на този етап вече са подадени над 2260 сигнала, а броят им продължава да расте всеки ден. Това са сериозни и тежки случаи, които изискват проверка и работа на място, подкрепа за децата и семействата им. За подобни случаи екипът на линията може да уведоми органите по закрила на детето веднага.

Екип ни се състои от психолози, педагози, социални работници. Тяхната роля е да приемат обажданията и да предоставят емоционална подкрепа и подходяща информация на всеки обадил се. Консултации се извършват и по и-мейл на електронната страница на линията:

http://116111.bg/