Фондация „Асоциация Анимус” започна работа по проект ACTIVATE – enhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention And supporT mEchanisms

activateНа 1 октомври 2020 г. фондация „Асоциация Анимус” започна работа по проект ACTIVATE – enhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention And supporT mEchanisms, изпълняван с финансовата подкрепа на програма „Убежище, миграция и интеграция” на Европейска комисия. Проектът е със срок от 24 месеца. Водеща организация е KMOP (Гърция), а фондация „Асоциация Анимус”, заедно с Differenza Donna Associazione Di Donne Contro La Violenza Alle Donneonlus (Италия) и SOLWODI (Германия), са партньори по проекта.
Основна цел на проекта е да спомогне за засилване на превенцията, идентификацията и механизмите за подкрепа при случаи на трафик на хора. Сред дейностите, които са заложени за изпълнение, са повишаване капацитета на служители в регистрационно-приемателни центрове и адвокати за идентификация и подкрепа на жертви на трафик, подобряване на механизмите за подкрепа и координация, както и подобряване на Националните насочващи механизми, споделяне на опит и добри практики и др.