18 години Национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие 02 981 76 86

 

На 01 октомври 2015 г се навършват 18 години от създаването на Националната гореща телефонна линия за пострадали от насилие 02 981 76 86. Линията бе стартирана от екипа на Фондация „Асоциация Анимус” на 1 октомври 1997 година по модел на Women’s Aid Federation в Бристол, Великобритания.

Това бе първата общодостъпна услуга за жени преживели насилие. На телефонът се обаждат пострадали от домашно насилие, сексуално насилие, трафик на хора с цел сексуална и трудовa експлоатация, и друг вид злоупотреба, деца и юноши, свидетели и пострадали от насилие, и техните близки. Телефонът предоставя емоционална подкрепа, кризисно консултиране, юридическо консултиране и информация.

За изминалите 18 години на Националната горещата телефонна линия сапотърсили помощ 28 877 души. Сред обаждащите се най-много са търсещите помощ по повод домашно насилие – 58% или 16 748 души.

Националната горещата телефонна линия за хора, пострадали от насилие 029817686 е уникална с това, че тя се обслужва само от доброволци. От стартирането й до момента са работили над 350 консултанти. Това са психолози, социални работници, лекари, юристи и др. В момента екип от 20 доброволци е на разположение на пострадалите и техните близки.

На 05 декември 2013г.- Международния ден на доброволците, екипът бе награден за „Доброволческа инициатива 2013”, организирана от Фондация „Лале” и Национален алианс за работа с доброволци. Грамотата ни бе връчена лично от Президента на Република България – Росен Плевнелиев.

АНИМУСТЕЛ

Националната гореща телефонна линия стартира с финансовата помощ на Charity Know How, Великобритания, Staples Trust, Великобритания и Democracy Commission Grants към посолството на САЩ. През годините услугата просъществува благодарение на финансовата подкрепа на множество донори, сред които най-продължително бе подкрепата на Фондация NOVIB и програма MATRA на Холандското правителство. През 2007 и 2008 година Горещата телефонна линия бе финансирана от Министерство на труда и социалната политика, съответно по програма ФАР на Европейския съюз и чрез фонд „Социална закрила” на Министерство на труда и социалната политика.

Последните години Горещата телефонна линия се финансира от фонда за проекти по чл. 6 от Закона за защита от домашно насилие в Министерство на правосъдието. През 18-те години Националната гореща телефонна линия за преживели насилие се популяризира в градския транспорт на София с подкрепата на Столична община.