Author Archives: Maria Traicheva

Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект №856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603

Във връзка с изпълнението на проект 856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603, Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферти за хотелско настаняване, предоставяне на конферентна зала и кетъринг за провеждане на обучение в област Хасково на 26 – 27.04.2021г. със следните изисквания: – хотелско настаняване – за 10 човека – конферентна зала – за 20 човека – предоставяне на […]

» Прочетете повече

Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект №856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603

Във връзка с изпълнението на проект 856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603, Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферти за хотелско настаняване, предоставяне на конферентна зала и кетъринг за провеждане на обучение в област Ямбол на 20 – 21.04.2021г. със следните изисквания: – хотелско настаняване – за 10 човека – конферентна зала – за 20 човека – предоставяне на […]

» Прочетете повече

Работа на Национална гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие

Фондация „Асоциация Анимус“ набира доброволни сътрудници за работа на Национална гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие 029817686/080018676 Условия за кандидатстване: – интерес към психологическите измерения на насилието, травмата и възстановяването; – желание за практически опит в директната работа с хора; – готовност за доброволческа дейност между 4 и 16 часа седмично; – навършени 21 години; – обявата е […]

» Прочетете повече

Становище от фондация „Асоциация Анимус“ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето № 054-01-111/04.12.2020 г.

Становище на фондация „Асоциация Анимус“ във връзка с внесения на 4 декември 2020 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето от г-н Александър Сиди и група народни представители, с който се предлагат мащабни и широко обхватни промени в политиката на държавата по отношение на закрилата на детето.

» Прочетете повече

Първа среща на партньорите по проект ACTIVATE – enhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention And supporT mEchanisms

На 19 и 20 ноември 2020 г. партньорите по проект ACTIVATE – enhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention And supporT mEchanisms, изпълняван с финансовата подкрепа на програма „Убежище, миграция и интеграция” на Европейска комисия, проведоха първата си среща. Срещата се организира и проведе онлайн през платфoрмата ZOOM, а партньорите изготвиха и обсъдиха работния план по проекта. В рамките на двата дни, […]

» Прочетете повече

Фондация „Асоциация Анимус” започна работа по проект ACTIVATE – enhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention And supporT mEchanisms

На 1 октомври 2020 г. фондация „Асоциация Анимус” започна работа по проект ACTIVATE – enhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention And supporT mEchanisms, изпълняван с финансовата подкрепа на програма „Убежище, миграция и интеграция” на Европейска комисия. Проектът е със срок от 24 месеца. Водеща организация е KMOP (Гърция), а фондация „Асоциация Анимус”, заедно с Differenza Donna Associazione Di Donne Contro La […]

» Прочетете повече

Отворено писмо от Обединение „Детство без насилие“ във връзка със случая, свързан с г-жа Кристина Дунчева, г-н Георги Трайков и смъртта на двете им деца от Сандански

Отворено писмо от Обединение „Детство без насилие“ във връзка с предприети действия от страна на институциите във връзка със случая, свързан с г-жа Кристина Дунчева, г-н Георги Трайков и смъртта на двете им деца.

» Прочетете повече

Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект „ТОЛЕРАНТ – Международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на трафик”/№ – 821655

Във връзка с изпълнението на „ТОЛЕРАНТ – Международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на трафик”/№ – 821655, Фондация „Асоциация Анимус” обявява конкурс за изработка на видеоклип, свързан с интеграцията на трудовия пазар на жени от трети страни, жертви на трафик на хора и на други форми на насилие, основано на пола. Моля, представете вашата оферта с включен […]

» Прочетете повече

Наличие на свободни места в Кризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка“

Фондация „Асоциация Анимус“ обявява, че в Кризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка“ има свободни места за настаняване на жени, жертви на насилие и техните деца. Кризисният център „Света Петка” представлява комплекс от социални услуги за лица, пострадали от домашно насилие, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на […]

» Прочетете повече
1 2 3 4 5 6 9