Излезе оценката на нуждите в рамките на проект „Подкрепа и загриженост за момчета, преживели сексуално насилие”

cover 2 Bulgarian Report Need Assesment

CoC logoНастоящото изследване е част от проект „Подкрепа и загриженост за момчета, преживели сексуално насилие”, в който се фокусираме върху защитата и подкрепата на момчета и млади мъже, които са пострадали или биха могли да бъдат засегнати от сексуално насилие. Проектът има за цел да повиши информираността относно момчета и младежи, които са или могат да бъдат засегнати от сексуално насилие и да подобри подкрепата, която получават от хората, към които се обръщат първо за помощ (професионалисти в училищата, услуги за закрила на младежи, горещи телефонни линии, центрове за психологическа подкрепа и др.). Проектът е подкрепен от Европейската комисия и се провежда в пет страни: Германия, Австрия, Испания, Италия и България. „Асоциация Анимус“ е партньорът от българска страна, който провежда това изследване като част от оценката на нуждите.

Целта на изследването беше да събере данни за това какви знания и умения ще бъдат полезни, за да могат професионалистите, които работят с деца, да окажат подкрепа на момчета, които са пострадали или биха могли да пострадат от сексуално насилие.

Изследването на английски език можете да изтеглите от тук:

cover Bulgarian Report Need Assesment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1_eu_flag_small

 

Проектът е съфинансиран от Европейска комисия