Становище от фондация „Асоциация Анимус“ относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето № 054-01-111/04.12.2020 г.

Становище на фондация „Асоциация Анимус“ във връзка с внесения на 4 декември 2020 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето от г-н Александър Сиди и група народни представители, с който се предлагат мащабни и широко обхватни промени в политиката на държавата по отношение на закрилата на детето.

» Прочетете повече

Първа среща на партньорите по проект ACTIVATE – enhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention And supporT mEchanisms

На 19 и 20 ноември 2020 г. партньорите по проект ACTIVATE – enhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention And supporT mEchanisms, изпълняван с финансовата подкрепа на програма „Убежище, миграция и интеграция” на Европейска комисия, проведоха първата си среща. Срещата се организира и проведе онлайн през платфoрмата ZOOM, а партньорите изготвиха и обсъдиха работния план по проекта. В рамките на двата дни, […]

» Прочетете повече

Фондация „Асоциация Анимус” започна работа по проект ACTIVATE – enhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention And supporT mEchanisms

На 1 октомври 2020 г. фондация „Асоциация Анимус” започна работа по проект ACTIVATE – enhAnCing the anti-Trafficking Identification, preVention And supporT mEchanisms, изпълняван с финансовата подкрепа на програма „Убежище, миграция и интеграция” на Европейска комисия. Проектът е със срок от 24 месеца. Водеща организация е KMOP (Гърция), а фондация „Асоциация Анимус”, заедно с Differenza Donna Associazione Di Donne Contro La […]

» Прочетете повече

Отворено писмо от Обединение „Детство без насилие“ във връзка със случая, свързан с г-жа Кристина Дунчева, г-н Георги Трайков и смъртта на двете им деца от Сандански

Отворено писмо от Обединение „Детство без насилие“ във връзка с предприети действия от страна на институциите във връзка със случая, свързан с г-жа Кристина Дунчева, г-н Георги Трайков и смъртта на двете им деца.

» Прочетете повече

Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект „ТОЛЕРАНТ – Международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на трафик”/№ – 821655

Във връзка с изпълнението на „ТОЛЕРАНТ – Международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на трафик”/№ – 821655, Фондация „Асоциация Анимус” обявява конкурс за изработка на видеоклип, свързан с интеграцията на трудовия пазар на жени от трети страни, жертви на трафик на хора и на други форми на насилие, основано на пола. Моля, представете вашата оферта с включен […]

» Прочетете повече

Наличие на свободни места в Кризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка“

Фондация „Асоциация Анимус“ обявява, че в Кризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка“ има свободни места за настаняване на жени, жертви на насилие и техните деца. Кризисният център „Света Петка” представлява комплекс от социални услуги за лица, пострадали от домашно насилие, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на […]

» Прочетете повече

Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект №856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603

Във връзка с изпълнението на проект 856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603, Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферти за доставка на кетъринг за провеждане на обучение на 08 – 09.10.2020г. със следните изисквания: – предоставяне на кетъринг – храна и напитки за провеждане на събитие за 15 човека Изисквания към участниците: – да имат необходимите квалификация и опит […]

» Прочетете повече

Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект №856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603

Във връзка с изпълнението на проект 856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603, Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферти за доставка на следните услуги за провеждане на семинар на 27-29.08.2020г. с по-долу изредените изисквания: – предоставяне на зала за провеждане на събитие за 22 човека – предоставяне на кетъринг – храна и напитки за провеждане на събитие за 22 […]

» Прочетете повече

Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект №856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603

Във връзка с изпълнението на проект 856836 — BODROZI — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018, SEP-210562603, Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферти за доставка на кетъринг за провеждане на семинар на 19-20.08.2020г. и 24-25.08.2020г. със следните изисквания: 1. Семинар 19-20.08.2020г.: – предоставяне на кетъринг – храна и напитки за провеждане на събитие за 15 човека 2. Семинар 24-25.08.2020г.: – предоставяне на кетъринг […]

» Прочетете повече
1 2 3 4 27