Етичен кодекс за работа с деца

 
 

ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА РАБОТА С ДЕЦА

 

ОРГАНИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА ЗА ВЪТРЕШНА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО