Second training under project “Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора”

On the 16-17.04.2015 год. в Конферентна зала на хотел „Реал“ – гр. Пловдив, ул. „Георги Войтех” №2 беше проведено обучение на тема: „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”
Организация: Фондация “Джендър алтернативи”
Партньор: Фондация “Асоциация Анимус” – София

Обучението беше предназначено за социални работници от Дирекции „Социално подпомагане“ в област Пловдив – от отделите „Закрила на детето”, както и социални работници от изнесените работни места на ДСП в други общини и представител на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – гр. Пловдив.

Участници:социални работници от отделите „Закрила на детето” към ДСП-Пловдив, ДСП-Родопи, ДСП-Марица, ДСП-Хисар, ДСП-Асеновград, ДСП-Стамболийски, ДСП-Раковски, ДСП-Първомай, ДСП-Карлово, студенти от ПУ „Паисий Хилендарски” и 3 обучители /Катя Кръстанова – психолог към Фондация „Асоциация Анимус“, Надя Кожухарова – психолог към Фондация „Асоциация Анимус“ и адв. Милена Кадиева – адвокат към Фондация „Джендър алтернативи“/.

Програма: Домашното насилие – къде го срещаме? Практическо изучаване на ситуацията на домашно насилие. Митове и социални нагласи. Участниците в домашното насилие – преживявания и поведение на жертвата и насилника. Потребности на въвлечените в ситуация на домашно насилие. Психична травма. Законодателна рамка относно случаите на домашно насилие. Типове интервенции при домашно насилие. Практическа работа по казуси. Обратна връзка от участниците.

Сертификати: всички участници в дискусията получиха сертификати за активната си работа.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 www.ngogrants.bg

За повече информация, можете да прочетете на страницата на Фондация “Джендър алтернативи” http://www.genderalternatives.org/index.php/bg/blog/285-1-bg05-760