NGOs&Co: Сътрудничество между НПО и бизнес-сектора в борбата с трафика на хора


На 20 февруари Фондация асоциация Анимус организира работна среща „NGOs&Co“, която имаше за цел да постави началото на дискусия и сътрудничество между неправителствения сектор, бизнес сектора и държавните институции в борбата с трудовата експлоатация и трафика на хора.
Тъй като България е страна на произход на жертви на трафик поради факта, че много българи търсят работа в чужбина, най-добър партньор са фирмите посредници за работа в чужбина, както и съответните държавни институции, които се занимават с проблемите по наемане на български работници в чужбина.
На срещата бяха поканени и присъстваха представители на някои от водещите фирми за подбор на персонал: Светлозар Петров и Полина Дакова от jobtiger.bg, Надя Василева и Деница Черешарова от Менпауър, Теменужка Асенова от Травелук ООД, Велин Георгиев от Sinectica, Николай Николов от Horizons България и Ана Русева от Персоннел Интернешънъл. От страна на институциите бяха Антонио Димитров от агенция Главна инспекция по труда и Полина Маринова от Агенциа по заетостта. На срещата присъства и Борислав Божидаров, сътрудник трудова миграция в Посолството на Кралство Холандия.

Главните цели, които сме поставили са:
1. Да информираме легално действащите посредници за тяхната роля в борбата с трафика и принудителния труд, както и за нарастващата нужда от справедлива заетост (fair recruitment).
2. Да повишим осведомеността на широката общественост за рисковете, които крият трудовата емиграция или нелегалната заетост в чужбина.

NGOs&Co се осъществява в партньорство с организациите-членки на НПО платформата Ла Страда Интернешънъл от България, Холандия, Полша и Чехия, както и със съдействието на други международни организации, като Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), Международната организация по миграция (IOM), Международната организация на труда (ILO) и ECPAT – организацията за борба с детската проституция, детската порнография и трафика на деца за сексуална експлоатация.