Нашият екип

Център за консултиране, психотерапия и психоанализа

Мария Чомарова – Клиничен психолог, психотерапевт, психоаналитик, Директор
Надежда Стойчева 
– Клиничен психолог и психотерапевт, Директор
Надя Кожухарова 
– Клиничен психолог и психотерапевт, Национален координатор на програма Ла Страда-България
Катя Кръстанова
 – Клиничен психолог и психотерапевт, Координатор връзки с обществеността
Марина Ангелова
– Клиничен психолог, психотерапевт, Координатор международни програми и звено Превенция
Росица Стойчева – Психолог, Координатор проекти
Милена Лесева
– Рецепция

Детски център за застъпничество и покрепа

Ани Торозова – Психолог, Координатор на Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона заКрила“
Светлин Азманов – Социален работник
Ренета Величкова – Психолог
Соня Пачункова – Психолог
Веска Иванова – Психолог
Маргарита Рафаилова – Психолог

 
Кризисно звено

Национална телефонна линия за деца 116 111

Донка Петрова – Координатор на Национална телефонна линия за деца 116 111
Милена Димитрова – втори координатор

Комплекс за социални услуги – ЦОП

Вилма Петкова – Директор
Десислава Божкова – Психолог
Мария Питерс – Психолог
Соня Петрова-Дочева – Психолог
Марина Грибачева – Симеонова – Психолог
Наталия Георгиева – Психолог
Лиляна Тръпчева – Психолог
Ани Балчева – Психолог
Рая Венциславова – Психолог, Координатор на Гореща телефонна линия за пострадали от насилие
Петя Нинова – Логопед
Нели Стойчева – Василева – Рехабилитатор

Комплекс за социални услуги – Звено “Майка и бебе”

Зорница Атанасова – Социален работник
Мариета Деянова – Социален работник
Калина Маринова – Социален работник
Кристина Симеонова – Сътрудник социална работа
Десислава Лямова – Социален работник
Теодора Георгиева – Медицинска сестра

Администрация

Диляна Маркова – Експерт по международни програми, лобист
Антоанета Василева – Експерт по международни програми и проекти, лобист
Кристина Ненова – Експерт по международни програми и проекти, лобист
Калина Гайдарова – Експерт по международни програми и проекти, лобист
Мария Трайчева – Административен асистент
Миглена Атанасова – Координатор програми и проекти, Координатор на Учебен център
 

Емилия Тончева – Касиер, домакин
Даниела Попова – Счетоводител