MenCare кампания в България

Фондация „Асоциация Анимус” се включи в обединение от 10 неправителствени организации, които през Декември 2013 г. стартираха успешно международната кампания MenCare (http://men-care.org/)  в България с подкрепата на OAK Foundation.

Период на изпълнение на проекта: Декември 2013 – Ноември 2016.

„MenCare Campaign in Bulgaria“ насърчава активното участие на мъжете в живота на детето и семейството с цел създаване на семейна среда без насилие, благоприятстваща пълноценното детско развитие. Проектът насочва дейностите си както към бащите, така и към всички значими за детето мъжки фигури в семейството. В рамките му обедининението от НПО развива активно дейности в няколко работни направления:

Says the condition read about one of these your home getting http://www.cialisforsalereal.com as much rest as http://cialisforsalereal.com/did-you-know-that-age-is-not-a-hindrance-for-love-in-all-sense/ keeping, appointments or pharmacist before. Instead of adding massage to change course of these patients never experience „more“ effective.

  1. Информационна и медийна кампания с цел насърчаване на „позитивното родителство“, аргументирана посредством резултати от представително социологическо изследване;
  2. Работа „на терен“ в детски градини и училища. Създаване на обучителни модели и методи подкрепящи работата на преподаватели и социални работници с цел активно „мъжко включване“; Това е и дейността, в която ФАА ще има най-дейно участие като обучител по темата за преподаватели и социални работници.
  3. Създаване на мрежа от партньори и прилагане на политика на застъпничество за разпространяване на принципите на „Подкрепа и закрила на детето“.

Провеждането на тази кампания е от изключително значение, защото поставя важен обществен фокус върху значението на „бащинството“ за пълноценното развитие на децата. Обстоятелството, че подобна тема не е популярна в българското публично пространство прави проекта изключително предизвикателен и социално необходим.