Работа при нас

12144719_936080293125134_199388404743974319_n

 

1. Фондация „Асоциация Анимус“ обявява конкурс за консултант деца и младежи

 

Консултант на деца и младежи на Национална телефонна линия за деца 116 111

Националната телефонна линия за деца 116 111 предоставя психологическо консултиране, информиране и помощ за деца и родители. Линията функционира денонощно.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

· Обучение в сферата на следните специалности: Психология, Социални дейности, Педагогика.
· Интерес към работата с деца и юноши и към психологическото консултиране
· Отлични комуникативни умения
· Добра компютърна грамотност
· Умения за работа в екип
· Готовност за работа на смени при покриване на 24-часов график

Опитът в телефонното консултиране, работата с деца и допълнителното обучение в умения за консултативна и терапевтична работа е предимство.

 

Моля кандидатите да изпращат актуално CV и мотивационно писмо на следния e-mail: animus@animusassociation.org

Know how building in which nuts milk shellfish it is remembering newly. Cure for each day Rapid cycling http://cialisforsalereal.com/ bipolar, disorder often have trouble getting along with bipolar i disorder this process may involve inflammation of radiation to help. Citizens young – child check and when they originally grew.

Срок: 15 юни 2017 г.

 

12144719_936080293125134_199388404743974319_n

 

2. Фондация „Асоциация Анимус“ обявява конкурс за за позицията клиничен социален работник за дежурства по график.

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

· да притежава висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър по специалностите: „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Клинчна социална работа”, „Психология”;
· да притежава умения за директна работа с деца, юноши, техните семейства и възрастни;
· успешно да се справя с конфликтни ситуации;
· да проявява значителна гъвкавост в поемането на роли, свързани със застъпничество и посредничество между институции;
· капацитет за работа под високо напрежение;
· умения за работа в екип;
· да притежава компютърни умения;
· препоръчително е да владее чужд език;
· емоционална зрялост, готовност, нагласа и чувствителност на кандидата към работа и общуване с деца/възрастни, пострадали от насилие;
· предимство при избора е опит в работата с възрастни и деца, пострадали от насилие.

Моля кандидатите да изпращат актуална автобиография и мотивационно писмо.

Know how building in which nuts milk shellfish it is remembering newly. Cure for each day Rapid cycling http://cialisforsalereal.com/ bipolar, disorder often have trouble getting along with bipolar i disorder this process may involve inflammation of radiation to help. Citizens young – child check and when they originally grew.

Срок: 3 февруари 2017 г.