Работата в чужбина може да се окаже капан

orange

Търсите работа в чужбина? Един разговор може да предотврати много неприятности, ако сте решили да работите извън България!

Стотици българи заминават на работа в чужбина с надежди за по-добър живот. Всеки има сериозни причини да предприеме тази стъпка. Някои успяват да реализират мечтите си, но други са

измамени,

експлоатирани

или попадат в капана на трафика на хора.

ВНИМАНИЕ! Трафикът на хора и трудовата експлоатация се случват тук, при нас, в Европа.

hotline - Copy За всякакви въпроси, свързани с безопасността на  работата в чужбина – преди да заминете, по време на престоя Ви и най-вече ако смятате, че сте жертва на трафик или измама – обадете се на безплатен телефон 0800 1 86 76

или на 02/981 76 86 на цената на обикновен разговор.

Oбадете сe преди да заминете

 

 

Обадете се ако:

 • изпитвате съмнения и притеснения относно сигурността на пътуването си
 • искате да се информирате за трудовите си права в чужбина
 • сте в чужбина и смятате, че сте жертва на трафик
 • искате да се завърнете в България
 • имате нужда от емоционална подкрепа
 • искате да се свържете с адвокат или психолог

Преди за заминете

КАК ДА ПОЗНАЕТЕ ИЗМАМНИЦИТЕ, КОГАТО ТЪРСИТЕ РАБОТА В ЧУЖБИНА:

 • В обявата за работа е посочен само имейл адрес или телефон.
 • Фирмата-посредник иска от Вас сума за обработка на документи или декларация.
 • Фирмата не е включена в списъка на регистрирани посредници на Агенцията по заетостта.
 • Не Ви предоставят адрес и контакти на работодателя в чужбина.
 • Не Ви предоставят договор за работа или той е на чужд език.
 • Не Ви предоставят длъжностна характеристика.
 • Не Ви предоставят отчетни документи за изплатени такси към институции и др.
 • Настояват да вземат оригиналните Ви лични документи.
 • Условията за настаняването Ви не са потвърдени от работодателя или посредника.

ВНИМАНИЕ! Много често измамниците могат да се окажат близки и познати хора, на които имате доверие.

Обадете се на 0800 1 8676, за да поговорите с някой за нещата, които Ви притесняват преди да заминете.

КАК ДА НЕ ПОПАДНЕТЕ В СХЕМА ЗА ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 • Проверете дали фирмата посредник е законна и дали е лицензирана от Агенцията по труда на https://www.az.government.bg/intermediaries/
 • Проверете фирмата или работодателя, при който отивате. Не разчитайте на „честната” дума или „препоръката” на някой познат.
 • Не тръгвайте без да имате предварително подписан договор с работодателя на български език (или на друг разбираем за Вас език), в който са уточнени всички условия на труд, включително заплащане, работно време, условия за живот и др. У вас трябва да остане копие от договора.
 • Информирайте се за трудовото законодателство и режимът на пребиваване и работа за български граждани в страната, в която отивате. Това можете да направите като се свържете със Службите по трудови и социални въпроси към Министерството на труда и социалната политика https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=266&lang=

ВНИМАНИЕ! Най-лесно ще си набавите тази информация като се обадите на 0800 1 8676

Докато работите в чужбина

ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ИЗМАМИ

Ако работите в чужбина и…

 • нямате сключен договор с работодателя
 • отнели са Ви телефон, паспорт или други документи и лични вещи
 • принудени сте да работите, повече от договореното
 • заплащането е по-ниско от това, което са Ви казали
 • оказва се, че трябва да плащате за това, че ви се осигурява работа, храна и квартира
 • условия на живот са мизерни
 • не се изплащат таксите и осигуровките, дължими от работодателя
 • не се спазват правилата за безопасен труд
 • нямате право на свободно движение, дори в свободното си време
 • за една и същата работа получавате по-ниско заплащане от местните работници

… то Вие сте жертва на трудова експлоатация

ВНИМАНИЕ! От вас зависи да избегнете това.

Ако станете жертва на трафик

АКО ВСЕ ПАК СЕ СЛУЧИ

 • Не се притеснявайте да се обърнете към полицията, дори и да нямате документи. Непременно съобщете, че сте жертва на трафик и трудова експлоатация. Опишете подробно как постъпват с вас. Вие сте жертва на сериозно престъпление и полицията трябва да ви помогне.
 • Не се притеснявайте, ако работите или пребивавате нелегално. Вие не носите вина за това, а сте принудени да го правите. Не носите наказателна отговорност, ако докато сте в ситуация трафик, извършвате незаконни действия.
 • Свържете се с Българското посолство в страната, в която се намирате и обяснете, че сте жертва на трафик. От там ще получите насочване и указания как да постъпите. В случай, че не притежавате документи, ще Ви бъдат извадени временни, за да можете да се приберете в България.
 • Свържете се с близките си в България. Нека те да потърсят съдействие от властите, за да ви се окаже помощ.

ВНИМАНИЕ! За да се справите, не се колебайте да търсите помощ. Направете всичко възможно, полицията, посолството и властите да разберат, че сте жертва на трафик. Най-бързият начин да алармирате, че сте в беда е като се обадите на  0800 1 8676

 

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ – ВИЕ СТЕ ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 • С присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г., всички български граждани имат право да се движат свободно, да пребивават и да работят в страните, членки на ЕС и Европейската Икономическа Зона.
 • Всеки гражданин на страна-членка на ЕС автоматично е признат за гражданин на ЕС.
 • От 1 януари 2014 г. няма ограничения за български граждани на територията на страните-членки на ЕС.
 • Всеки гражданин на България може да се възползва напълно от правото на свободно движение на работещи, което ЕС дава на своите граждани. Пазарите на труда във всички страни-членки са достъпни и отворени и за всички българи.

КАТО ГРАЖДАНИН НА ЕС ВИЕ ИМАТЕ ПРАВА, КОИТО НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА НАРУШАВА.

 • да се движите и живеете свободно на територията на ЕС
 • да търсите работа в друга страна-членка на ЕС и да работите там без нужда от разрешение за работа
 • да разчитате на равнопоставеност с останалите граждани на ЕС в достъпа до пазара на труда, заплащането, условията на труд и всички други социални и данъчни предимства
 • да ползвате защита от дипломатическите и консулските власти на всяка държава-членка на ЕС

Легалната работа в ЕС е гаранция, че правата Ви ще бъдат спазени, че ще получавате заплащане, закрила и отношение като към европейски гражданин.

ВНИМАНИЕ! Нелегалната работа носи риск от трафик на хора и експлоатация.

 

Обадете се на 0800 1 86 76

 

ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ:

Фондация „Асоциация Анимус”

Тел: 02 983 52 05

animus@animusassociation.org

http://animusassociation.org

Национална комисия за борба с трафика на хора

тел: 02 807 80 50

office@antitraffic.government.bg

http://antitraffic.government.bg

Международна организация по миграция

Горещ телефон: 02 93 94 777

iomsofia@iom.int

http://iom.bg

Главна инспекция по труда

Горещ телефон: 0700 17 670

Агенция по заетостта

Тел: 02 980 87 19

az@az.government.bg

http://www.az.government.bg

БЪЛГАРСКИ СЛУЖБИ ПО ТРУДОВИ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

За Австрия и Швейцария

Божидара Станкова-Бочева, ръководител на службата,

тел.: Tel.: +43 (0) 1 503 2354, +43 (0) 1 505 31 13;

e-mail: social@embassybulgaria.at (консултации по телефона: вторник и четвъртък, от 13 до 15 ч.; приемно време: вторник и четвъртък от 15:30 до 17:30 ч.)

Службата е базирана в българското посолство в Австрия (Виена)

За Великобритания и Северна Ирландия:

Васил Асенов, ръководител на службата,

тел./факс: +44 207 584 1960;

тел.: +44 20 7581 3144;

Службата е базирана в българското посолство във Великобритания (Лондон)

За Германия

г-н Ради Футеков, ръководител на службата,

тел.: +49 (0)30 206 44 580;

e-mail: sozialpolitik@botschaft-bulgarien.de

Службата е базирана в българското посолство в Германия (Берлин)

За Гърция и Кипър:

Екатерина Димитрова Кунадис, ръководител на службата,

тел.: 0030 210 67 44 680;

e-mail: social_bgembass@abv.bg

Службата е базирана в българското посолство в Гърция (Атина)

За Испания:

Елица Славчева-Борисова, ръководител на службата,

тел.: 0034 913 455 761 (в. 215), 0034 918 511 603;

мобилен: 0034 673 913 500;

e-mail: eslavcheva@yahoo.com

Службата е базирана в българското посолство в Испания (Мадрид)

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА (ПОСОЛСТВА) НА Р БЪЛГАРИЯ В ЧУЖБИНА:

Австрия (Виена):

адрес: 1040 Wien, Schwindgasse 8;

тел.: +43 1 505 31 13, +43 1 505 64 44;

e-mail: amboffice@embassybulgaria.at; konsulat@embassybulgaria.at; Embassy.Vienna@mfa.bg

Белгия (Брюксел):

адрес: Ave. Moscicki 7,1180 Bruxelles;

тел.: +32 2 374 47 88,

дежурен телефон в извънработно време: + 32 473 981 042;

e-mail: Embassy.Brussels@mfa.bg

Консулска служба: Rue Copernic, 4C Bruxelles 1180, Uccle; тел.: +32 2 374 59 63;

Великобритания (Лондон):

адрес: 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL;

тел.: +44 (0)20 7581 3144; +44 (0)20 7584 9400;

дежурни телефони в извънработно време: + 4475813144, + 4475849400;

Консулска служба: +44 (0)20 75893736;

e-mail: Embassy.London@mfa.bg; consular@bulgarianembassy.org.uk

Германия (Берлин)

адрес: Mauerstrasse 11, 10117 Berlin;

тел.: +4930 201 0922, +4930 201 0923, +4930 201 0924, +4930 201 0925, +4930 201 0926;

телефон за спешни случаи: 0049 176 12299190;

Консулска служба: +49 30 20 64 89 35, +44 (0)20 75893736;

джурен телефон в извънработно време: +49 176 122 99 190;

e-mail: Embassy.Berlin@mfa.bg; konsul@botschaft-bulgarien.de

Гърция (Атина):

адрес: Greece, 15452 Athens, 33-A Stratigou Kallari Str., Paleo Psychico;

тел.: +30 2106748 106; +30 2106748 105; +30 2106748 107; +30 2106748 108

дежурни телефони в извънработно време: +30 6937 096 220, +30 210 67 48 105,6,7,

мобилен телефон за спешни консулски случаи: +30 693 70 96 220;

e-mail: Embassy.Athens@mfa.bg; embassbg@otenet.gr

Ирландия (Дъблин):

адрес: 22 Burlington Road, Ballsbridge, Dublin 4;

тел.: +353 1 660 32 93; +353 1 660 30 22;

дежурен телефон в извънработно време: +353 86 8167497;

e-mail: Embassy.Dublin@mfa.bg

Испания (Мадрид):

адрес: Travesía de Santa María Magdalena 15, 28016 Madrid;

тел.: +34 913 455 761, +34 913 456 651, +34 913 597 611;

дежурни телефони в извънработно време: + 34 913 455 761, + 34 913 456 651;

e-mail: Embassy.Madrid@mfa.bg

Италия (Рим):

адрес: Via Pietro Paolo Rubens, 21, 00197 ROMA;

тел.: +39 6 322 46 40; +39 6 322 46 43;

дежурни телефони в извънработно време: + 39 06 322 46 40; + 39 06 322 46 43;

e-mail: Embassy.Roma@mfa.bg

Кипър (Никозия):

адрес: 13, Konstantinou Paleologou, 2406, Engomi, Nicosia;

тел.: +357 22 67 27 40; +357 22 67 24 86;

дежурен телефон от 14:00 до 08:00 ч.: 00 357 97 77 79 45;

e-mail: Embassy.Nicosia@mfa.bg

Кралство Нидерландия (Хага):

адрес: The Netherlands, The Hague, Duinroosweg 9, 2597 KJ Den Haag;

тел.: +31 70 350 30 51;

дежурни телефони в извънработно време: + 31657448073;

e-mail: Embassy.Hague@mfa.bg

Полша (Варшава):

адрес: Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa / Poland;

тел.: +48 22 629 40 71; +48 22 629 40 72; +48 22 629 40 73; +48 22 629 40 74; +48 22 629 40 75;

дежурни телефони в извънработно време: + 48 22 629 40 71/72;

e-mail: Embassy.Warsaw@mfa.bg; Consular.Warsaw@mfa.bg

Португалия (Лисабон):

адрес: Rua do Sacramento a Lapa, 31, 1200-792 Lisboa, Portugal;

тел.: +351 213 976 364; +351 213 976 367;

дежурен телефон в извънработно време: +351 933 611 337;

e-mail: Embassy.Lisbon@mfa.bg

Унгария (Будапеща):

адрес: бул. Андраши № 115, 1062 Будапеща, Унгария;

тел.: +36 1 322 08 24; +36 1 322 08 36; +36 1 342 37 38;

дежурен телефон в извънработно време: + 36 20 534 4559; e-mail: Embassy.Budapest@mfa.bg

Чехия (Прага):

адрес: Praha 1, ul. Krakovska 6;

тел.: +420 2222 12 011; +420 222 211 258;

дежурен телефон в извънработно време: + 420 774 790 991;

Консулска служба: +420222 211 727; +420222 210 229;

e-mail: Embassy.Prague@mfa.bg

Швейцария (Берн):

адрес: Bern 3005, Bernastrasse 02-04;

тел.: +41 31 351 14 55, +41 31 351 14 56;

дежурен телефон в извънработно време: +41 798243822;

e-mail: Embassy.Bern@mfa.bg

Кралство Швеция (Стокхолм):

адрес: Karlavägen 29, 11431 Stockholm, Sverige;

тел.: +46 8 20 25 27, +46 8 723 09 38;

дежурен телефон в извънработно време: +46 707797 155;

Консулска служба: +46 8 20 67 13; e-mail: Embassy.Stockholm@mfa.bg, bg.embassy@telia.com; bg.embassy_consular@telia.com

 

animus 22 years swiss logo Проект: СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ ОТ СТРАНА НА БЪЛГАРИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ ЗА НЕЗАБАВНА И БЕЗУСЛОВНА ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИКА НА ХОРА

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ЧРЕЗ ТЕМАТИЧЕН ФОНД СИГУРНОСТ