Услуги и програми

УСЛУГИ
Център за консултиране, психотерапия и психоанализа

Департамент за деца и Департамент за възрастни

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

Услугата е делегирана държавна дейност, финансирана от републиканския бюджет чрез Столична община. Комплексът се състои от Център за обществена подкрепа с капацитет 120 места и Звено „Майка и бебе” с капацитет 10 места за настаняване на майки с бебета. Всички предоставяни услуги са безплатни за потребителите:

1. Превенция на изоставянето на деца и реинтеграция;

2. Подкрепа за деца, преживели насилие и техните семейства и превенция на злоупотребата;

3. Подкрепа на деца и техните семейства за справяне с проблемното поведение;

4. Подкрепа за деца с увреждания и техните семейства.

Кризисен център „Света Петка“

за пострадали от насилие и жертви на трафик на хора – услугата е делегирана държавна дейност, финансирана от републиканския бюджет чрез Столична община

Гореща телефонна линия за пострадали от насилие 02 981 76 86 и 080018676

с подкрепата на Министерство на правосъдието

ПРОГРАМИ
Кореспондентска програма
Учебен и професионален център
Насърчаване на психично здраве и превенция
Лобиране и създаване на мрежи
  • Програма „Ла Страда“ България