Център за професионално обучение

Учебният център на Фондация „Асоциация Анимус” е лицензиран като център за професионално обучение от Национална агенция за професионално обучение и образование. На базата на многогодишния си клиничен опит специалистите от Фондация „Асоциация Анимус”  предлагат обучения, разпределени на модули и изградени на база на теоретична рамка и интерактивни методи на работа, които дават на участниците практически умения за директна работа с хора.

По-подробно представяне на обученията можете да изтеглите в .pdf от тук

І модул. Базисни умения за психологическо консултиране: Провеждане на интервю и оценка на случай. Техника на консултиране.

Цели на обучението:

 • Развиване на умения за водене на оценъчно интервю;
 • Придобиване на знания за компонентите на ефективната формулировка на случай;
 • Развиване на умения за изграждане и поддържане на рамка за работа по случай.
ІІ модул. Работа с психичната травма от домашно насилие

Цели на обучението:

 • Развиване на нагласи на чувствителност към домашното насилие;
 • Умения за разпознаване на формите на домашно насилие;
 • Развиване на умения за работа с психична травма;
 • Придобиване на знания за техники за работа с проблематика на домашно насилие;
 • Придобиване на знания за законодателната рамка и нормативните документи;
 • Умения за оценка на ситуацията на насилие в семейството;
 • Умения за изграждане на план и стратегия за работа по конкретен случай.
ІІI модул. Работа по случаи на сексуално насилие над дете

Цели на обучението:

 • Развиване на нагласи на чувствителност към сексуалното насилие;
 • Умения за разпознаване различните форми на сексуално насилие над деца;
 • Разпознаване симптомите на травмата и умения за изграждане на хипотези за вида преживяно сексуално насилие при деца;
 • Умения за оценка и работа с деца, преживели сексуално насилие;
 • Разпознаване на инцестното семейство;
 • Принципи на работа със семейства в случай на инцест.
ІV модул Оценка и подкрепа на деца преживели насилие (малтретиране, неглижиране или домашно насилие)

Цели на обучението:

 • Умение за общуване и идентифициране на пострадалите от насилие деца и разпознаване на техните потребности;
 • Умения за разпознаване на физическите и емоционалните белези на преживяно домашно насилие;
 • Умения за разпознаване на емоционално и физическо неглижиране;
 • Умения за разпознаване на домашно насилие по формите на комуникация и по поведението на детето и родителите;
 • Основни познания за особеностите на психичната травма при деца;
 • Умения за оценка на ситуацията на насилие в семейството;
 • Умения за изграждане на план и стратегия за работа по конкретен случай.
V модул. Работа с трудни клиенти и клиенти със специфична проблематика

Цели на обучението:

 • развиване на нагласи на чувствителност към работа с трудни клиенти и такива със специфична проблематика;
 • разпознаване индикациите за суициден риск и критерии за наличие на нисък родителски капацитет;
 • умения за оценка и работа с трудни клиенти, такива със суициден риск, родители с нисък родителски капацитет;
 • принципи на работа с клиенти със специфична проблематика.
VI модул. Работа с кандидат-осиновители и осиновители. Приемна грижа.

Цели на обучението:

 • развиване на умения за оценка на родителски капацитет;
 • придобиване на знания за законовата рамка и процедурата по осиновяване;
 • развиване на умения за оценка на кандидат осиновители;
 • придобиване на умения и разбиране на специфичните потребности и проблеми на осиновените деца.
VII модул. Създаване, укрепване и управление на екипи

Цели на обучението:

 • придобиване на знания, умения и компетенции за създаване и поддържане на документация;
 • придобиване на знания и развиване на умения за формиране и управление на екипи;
 • развиване на умения за организиране на социалната и консултативната работа;
 • придобиване на знания и развиване на умения за въвеждане на подкрепяща и мониторираща система за управление на ЦОП;
 • развиване на умения за решаване на конфликти и справяне с професионалното прегаряне.

 
За повече информация и записване:
Миглена Атанасова и Тодор Лалов, Координатори на Учебен център
Тел./Факс: +359 2 9835205; 9835305; 9835405
e-mail: trainingcenter@animusassociation.org