Център за консултиране, психотерапия и психоанализа

Центърът става все по-популярен в него работят екип от 12 дипломирани клинични психолози със специализация по психотерапия и психоанализа в чужбина – Институт Тависток в Лондон, Психоаналитичен институт за източна Европа „Хан Гроен Праккен”. Центърът се състои от два департамента – Департамент за деца и Департамент за възрастни и предлага следните услуги:
• Психоаналитична психотерапия
• Психоанализа
• Психологически консултации
• Краткосрочна или дългосрочна психотерапия – индивидуална терапия, целяща превъзмогване на травматичните преживявания; по-добро адаптиране към реалността и живота
• Психотерапия на двойки
• Клинична и социална работа/застъпничество

Можете да запишете час при специалист от 9 до 17.30 на телефона на Рецепцията 983 52 05