Център за консултиране, психотерапия и психоанализа

Центърът се състои от два департамента – Департамент за деца и Департамент за възрастни и предлага следните услуги:
• Психоаналитична психотерапия
• Психоанализа
• Психологически консултации
• Краткосрочна или дългосрочна психотерапия – индивидуална терапия, целяща превъзмогване на травматичните преживявания; по-добро адаптиране към реалността и живота
• Психотерапия на двойки
• Клинична и социална работа/застъпничество

В Центъра работи екип от 12 дипломирани клинични психолози със специализация по психотерапия и психоанализа в чужбина - Институт Тависток в Лондон, Психоаналитичен институт за източна Европа „Хан Гроен Праккен”.

Можете да запишете час при специалист от 9.00 до 17.30 часа на телефона на Рецепцията 02 983 52 05

 

Към Центъра се развиват следните програми:

Детски център за застъпничество и подкрепа Зона заКрила

Предоставя услуги на деца, преживели насилие и техните семейства, като въвежда специализиран подход и услуги, обединяващи добри юридически, медицински, психологически и социални практики с приятелски към детето процедури и среда. Зона заКрила осигурява непрекъсната подкрепа и застъпничество за децата, жертви на насилие и техните семейства по време на целия процес на работа по случай от момента на получаване на сигнала за насилие и започване на разследването до приключване на процеса по възстановяване.

Комплекс за социални услуги

Местоположение: гр. София 1233, ул. Лада № 2
тел.: 0879 259644 и 02 8130250
факс: 02 8130266
email: ksuds@animusassociation.org

Кризисен център за деца и жени, пострадали от домашно насилие „Света Петка“

Кризисният център  „Света Петка” представлява комплекс от социални услуги за лица, пострадали от домашно насилие, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса в случай на риск и спешност.