Обучение на тема : Включването на бащите в социалната работа свързана със закрила на детето

Capa si Racete

Фондация „Асоциация Анимус” започва серия от обучения за социални работници на тема: „Включването на бащите в социалната работа свързана със закрила на детето”.

Цели на обучението:
• да развие чувствителност у специалистите към специфичната роля на бащите и значимите мъжки фигури в живота и отглеждането на децата, Ima Zdrava Raka
• да провокира стереотипите по пол за родителство,
• да подобри уменията на социалните работници да включват значимите мъжки фигури ефективно в социалната работа за закрила на детето.

Основни теми:
• стереотипи по пол и разработването им, представяне на социологическо проучване в България
• ролята на бащата в живота и отглеждането на детето
• отношения в родителската двойка
• уязвими бащи и тяхното ангажиране в социалните услуги – бариери и подпомагащи фактори
• бащите и първоначалната оценка и социално проучване, бащите и планиране на работа по случай
• бащите като недоброволни или трудни клиенти
• работа с бащата при насилие над дете (в и извън семейството), при случаи на синдром на родителско отчуждение

Обучението включва както семинарна, така и преживелищна, интерактивна част. На участниците ще бъде предоставена възможност за прилагане на наученото през работа върху казуси и обсъждане на случаи от практиката.

Тези обучения са част от национална кампания Да бъдеш Баща“ (http://mencare.bg/). Нейната цел е да постави фокус върху ползите от активното участие на бащите (и важните за детето мъже) в живота на децата за създаване на семейна среда без насилие и за пълноценно развитие на детето.

ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 11-12-13 ноември 2015 г.Qde Zdravo
2-3-4 декември 2015 г.
20-21-22 януари 2016 г.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. София, ул. Лада- 2, КСУДС
ОБУЧИТЕЛИ: Петя Петрова и Соня Пачункова – психолози-консултанти към Фондация „Асоциация Анимус”, с дългогодишен опит в работа с деца и семейства в риск, работа с травма от преживяно насилие, работа с родители в процес на оценка и повишаване на родителски капацитет, обучителен опит с групи.
За информация и записвания:
Миглена Атанасова – координатор Тренинг център (animus@animusassociation.org ),
Петя Петрова – обучител (petya.petrova@animusassociation.org)
Телефони: (+359 2) 983 52 05; 983 53 05; 9835405