Достъп до програмите

Как да ползвате програмите:

Психоанализата и психотерапията, свързани с личностно развитие на хора, които искат промяна, са платени програми.

Фондация „Асоциация Анимус“, регистрирана по ДДС

Банкова сметка BG32 UNCR 7630 1009 0247 04

 

Анимус ЕООД

Банкова сметка BG11 UNCR 7000 1518 8235 44

 

Травма центърът има лиценз като Център за обществена подкрепа. Програмите са безплатни за хората с направление от Отдел „Закрила на детето“, насочени от училищни психолози, детска педагогическа стая или общопрактикуващи лекари.

За включване в програмите психологично консултиране за родители и психоаналитична психотерапия за деца, е необходимо да уговорите предварително час за среща като се свържете с рецепцията на Центъра на тел. 983 52 05, 983 53 05 или на 983 54 05 между 9,30 и 17,30 ч.