Кореспондентска програма

В настоящото сложно ежедневие в извънредното положение и ограниченията за излизане, всички сме затворени в домовете си със своите близки. Вероятно част от вас ще имат затруднение да останат сами, за да споделят за проблем с насилие, без да бъдат чути от другите в къщи. В такъв момент по-лесно и безопасно е да се пише.

На разположение сме за вас и на email:

029817686@animusassociation.org