Фондация „Асоциация Анимус“

Фондация “Асоциация Анимус” е основана от жени, професионалисти в помагащите професии – психолози, психотерапевти, социални работници. Създадена е през 1994 г., през 2001 г. придобива статут на организация в обществена полза. Мисията на Анимус е да насърчава здравословната комуникация между хората и равенството между половете в българското общество.