RISE – Повишаване на вътрешните ресурси за справяне с училищния тормоз

LOGO-RISEОсновната цел на проекта RISE  е да редуцира епизодите на училищен тормоз в училищните общежития чрез иновативна програма за интервенция, която да отговаря на нуждите на младите поколения и да е концентрирана върху изграждане на вътрешна сила у тийнейджърите, която цели да:

– насърчи средата на доверие и взаимно уважение , в която младежите да се чувстват защитени и да могат да изразяват свободно своите мисли, както и да споделят емоциите, които изпитват;

– създаване на стратегии за справяне , които да  върнат усещането за значимост на тийнейджърите, отнето от сблъсъка с училищния тормоз.

Проектът RISE ще редуцира епизодите на училищен тормоз в училищните общежития, като повиши вътрешните ресурси на тийнейджърите, самооценката им и уменията им за справяне чрез иновативна програма, базирана на тренинг и интерактивни техники.

Програмата за интервенция по проекта RISE, която взема под внимание изследванията в областта ще осигури:

– младежите да придобият увереност и да имат по-голямо самочувствие;

– да приемат в по-голяма степен гледната точка на другите и различието си с другите;

– да си взаимодействат по по-добър начин с останалите;

– да намалят агресивните си прояви.

Професионалистите от училищните общежития ще бъдат тренирани и ще им бъдат предоставени инструменти за подкрепа на тийнейджъри и за справяне със ситуации на училищен тормоз.

Координатор на проекта е Civiform (Италия, а партньори са: Фондация „Асоциация Анимус” (България), VTI Brugge Boarding School (Белгия); IFRTS (Франция); CJD Berufsbildungswerk (Германия); ISRE  (Italy).

CiviformSJD