Национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие

Vivacom_logo_negative4896Национална Гореща телефонна линия за подкрепа и насочване на хора, пострадали от насилие е

24 часова услуга, осъществявана от екип на Фондация „Асоциация Анимус“,

по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-100/16.04.2020 г., сключен с Министерство на правосъдието.

Безплатните обаждания към Националната гореща телефонна линия са финансово обезпечени с подкрепата на Vivacom.

Националната Гореща телефонна линия осигурява помощ за пострадали от домашно насилие и трафик на хора, като насочва пострадалите към социални услуги в цялата страна.

Услугата могат да ползват жени, мъже, деца и техните близки, които са станали жертва на насилие и експлоатация. Консултантите на Националната гореща телефонна линия могат също да предоставят информация, свързанa с превенция на трафика на хора, процедури за достъп до услуги и др.

Началото на Горещата телефонна линия е 01 октомври 1997 г. Тя е първата и понякога единствената възможност на хората, пострадали от насилие, да потърсят подкрепа.

Към линията се обръщат хора, преживели:

 • домашно насилие
 • сексуално насилие
 • трафик на хора
 • друг вид насилие – институционално насилие, между съседи, от непознат и др.

Консултират се и близки на пострадали от насилие, представители на НПО, на институции в лицето на полиция, посолства, Отдел „Закрила на детето“, журналисти, учители, лекари и др.

Често обаждащите се не са готови да предприемат нещо веднага, нужно им е да си изяснят ситуацията, да получат подкрепа, да бъдат изслушани, необходимо е да мине време, за да се престрашат да предприемат и конкретни стъпки. Горещата телефонна линия е много важна като част от този процес, консултантите помагат като:

 • изслушват и оказват емоционална подкрепа
 • партнират в процеса на взимане на решение
 • информират и насочват към други служби при необходимост
 • в ситуация на криза, породена от непосредствен инцидент на насилие, консултантите на телефона изготвят план за сигурност и насочват клиента към Кризисния център за жени и деца, пострадали от домашно насилие или друга подходяща служба или програма
 • предоставят и превантивна информация за хора, които планират да пътуват или работят в чужбина, с цел да избегнат риска от попадане в ситуация на трафик;
 • предоставя се юридическа консултация – всяка сряда от 17:00ч. до 21:00ч.
 • консултират в условията на анонимност и конфиденциалност.

Именно заради условията на анонимност и конфиденциалност, които предоставя услугата, много хора се решават да потърсят помощ първо на този телефон.

ЕКИП:

Kонсултантите са доброволци. Те са най-голямото богатство на услугата.

От началото до настоящия момент са проведени 30 кампании за набиране и обучение на доброволци, а над 390 човека са ги преминали. Освен въвеждащото обучение, доброволците преминават и през различни надграждащи обучения – за работа с юноши, работа с клиенти в криза, за работа с хора с психични заболявания и др.

На 05 декември 2013г.- Международния ден на доброволците, екипът ни бе награден в категория: „Национални инциативи” на публична церемония „Доброволческа инициатива 2013”, организирана от Фондация „Лале” и Национален алианс за работа с доброволци.

Координатор: Атанас Киров

 

Ние сме екип, който постоянно се стреми да подобрява своята работа. Какво мислите за разговора, който проведохте на Горещата телефонна линия за хора, пострадали от насилие 02/981 76 86? Мнението Ви е важно за нас!

feedbackhotline copy