20 години Фондация „Асоциация Анимус”

300x250-animus-20-godini

20 години Фондация „Асоциация Анимус” – 20 години достъпни психотерапевтични и консултативни услуги за 127 467 души

 

Фондация „Асоциация Анимус” за последните 20 г. е помогнала на 127 000 деца, възрастни и семейства.

Организацията към момента е най-големият доставчик на психотерапевтични и консултативни услуги.

1994 г.  Стартиране на първата по рода си в България програма за психотерапия и кризисна интервенция за жени, преживели насилие, основата на сегашния Център за консултиране, психотерапия и психоанализа.

1997 г.  Стартиране на Гореща телефонна линия за преживели насилие 02/ 981 76 86, понастоящем финансирана от АСП.

1998 г.  Стартира Учебно изследователски център към Фондация „Асоциация Анимус“.

1998 г.  Обособява се отделна дейност Лобиране, работа в общността и превенция. Целта е всичко научено за реалните проблеми на хората, на които помагаме, да бъде отразено в законовата и обществена рамка на България в областта на домашното насилие и трафик.

1999 г.  Основаване на първият и все още единствен в град София Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие и трафик на хора, понастоящем Кризисен център „Света Петка”, финансиран от Столична община.

2001 г.  Основаване на Детски департамент към Център за консултиране, психотерапия и психоанализа.

2006 г.  Първият пациент в психоанализа – терапевтични сесии в режим четири пъти на кушетка.

2009 г.  Фондация „Асоциация Анимус“ печели за първи път конкурса за управление на Национална телефонна линия за деца 116 111 към ДАЗД.

2011 г.  Фондация  „Асоциация Анимус“ печели за първи път конкурса за управление на. Комплекс за социални услуги за деца и семейства, състоящ се от Звено „Майка и бебе” и Център за обществена подкрепа към Столична община.

2013 г.  Обособява се специализиран Травма център за деца и семейства в рамките на Център за консултиране, психотерапия и психоанализа, който се финансира от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

2014 г.  По случай 20-та годишнина отваряме нова страница.

Наред с лечението на вече възникнали трудности и проблеми, ще развием терапевтични дейности, насочени към всички малки деца (5-7г.) с цел промоция на психично здраве. Ще излезем от терапевтичните кабинети и ще отидем в класните стаи посредством програмата „Приятелите на Зипи”, която ще научи децата от ранна възраст да разпознават емоциите, които преживяват и да намират подходящите за тях стратегии за справяне в трудни ситуации – като конфликти с други деца, моменти на завист или на гняв към някого, или загуба на близък.

По-долу можете да разгледате галерията от снимки: