Районна прокуратура допусна 1-годишно бебе като пострадало от трафик на хора

Отново креативни действия по случай на трафик на хора от адвокат Наташа Добрева към Асоциация Анимус.

О.М. е клиентка на „Асоциация Анимус”. Тя е попаднала в ситуация на трафик чрез метода “lover boy”. Случаят се разследва в Района прокуратура. Едва навършила пълнолетие, О.М. е рекрутирана от извършителя като негова интимна приятелка. Тя заживява в общ дом с него и скоро забременява. Принуждавана е да проституира през целия период на бременността, докато бебето не се ражда преждевременно в 8-ми месец. В хода на воденото досъдебно производство са заявили участие като пострадали както майката, така и бебето, от името на което ще се претендират самостоятелно морални вреди от извършеното престъпление.

До момента в съдебната практика няма подобни искове по дела за трафик на хора и предизвикателството ще бъде да се докаже причинно-следствената връзка между сексуалната експлоатация и недоносването на детето. За ориентир служат граждански дела за вреди от непозволено увреждане. Например, дело на Софийски апелативен съд от 2015г за вреди, причинени в автомобилна катастрофа и преждевременно раждане в 8-ми месец на пътничка в автомобила, на която е присъдено обезщетение в размер на 45 000 лв.