Има нещо гнило в обявата

gnilo - Copy (2)

КАПАНИТЕ НА РАБОТАТА В ЧУЖБИНА

ИЛИ КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ИЗМАМИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Стотици българи заминават на работа в чужбина с надежди за по-добър живот. Всеки има сериозни причини да предприеме тази стъпка. Някои успяват да реализират мечтите си, но други са измамени, експлоатирани и попадат в капана на трафика на хора.

Ако работите в чужбина и…
… нямате сключен договор с работодателя
… са Ви отнели телефон, паспорт или други документи и лични вещи
… сте принудени да работите, повече от договореното
… заплащането е по-ниско от договореното
… не са Ви осигурени нормални условия на живот
… не се изплащат таксите и осигуровките, дължими от работодателя
… не се спазват правилата за безопасен труд
… нямате право на свободно движение, дори в свободното си време
… за една и същата работа получавате по-ниско заплащане от местните работници…
 
Tо Вие сте жертва на трудова експлоатация.
 
ВНИМАНИЕ! От вас зависи да избегнете това.

Как да познаем измамниците, когато търсим работа в чужбина:

 • В обявата за работа е посочен само имейл адрес или телефон
 • Фирмата-посредник иска от Вас сума за обработка на документи или декларация
 • Фирмата не е включена в списъка на регистрирани посредници на Агенцията по заетостта
 • Не Ви предоставят адрес и контакти на работодателя в чужбина
 • Не Ви предоставят договор за работа или той е на чужд език
 • Не Ви предоставят длъжностна характеристика
 • Не Ви предоставят отчетни документи за изплатени такси към институции и др.
 • Настояват да вземат оригиналните Ви лични документи
 • Условията за настаняването Ви не са потвърдени от работодателя или посредника

ВНИМАНИЕ! Много често измамниците могат да се окажат близки и познати хора, на които имате доверие
 

Не забравяйте – Вие сте граждани на Европейския съюз

 • С присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г., всички български граждани имат право да се движат свободно, да пребивават и да работят в страните, членки на ЕС и Европейската Икономическа Зона.
 • Всеки гражданин на страна-членка на ЕС автоматично е признат за гражданин на ЕС.
 • От 1 януари 2014 г. няма ограничения за български граждани на територията на страните-членки на ЕС.
 • Всеки гражданин на България може да се възползва напълно от правото на свободно движение на работещи, което ЕС дава на своите граждани. Пазарите на труда във всички страни-членки са достъпни и отворени и за всички българи.

ВНИМАНИЕ! Трафикът на хора и трудовата експлоатация се случват тук, при нас, в Европа.

 

Като гражданин на ЕС вие имате права, които никой не може да нарушава.

… да се движите и живеете свободно на територията на ЕС

… да търсите работа в друга страна-членка на ЕС и да работите там без нужда от разрешение за работа

… да разчитате на равнопоставеност с останалите граждани на ЕС в достъпа до пазара на труда, заплащането, условията на труд и всички други социални и данъчни предимства

… да ползвате защита от дипломатическите и консулските власти на всяка държава-членка на ЕС

Легалната работа в ЕС е гаранция, че правата Ви ще бъдат спазени, че ще получавате заплащане, закрила и отношение като към европейски гражданин.

ВНИМАНИЕ! Нелегалната работа носи риск от трафик на хора и експлоатация.

 

За всякакви въпроси, свързани с планирането на работа в чужбина, можете да ни търсите на телефон 02/981 76 86.

Обадете се:

 • ако изпитвате съмнения и притеснения относно сигурността на пътуването си
 • ако сте в чужбина и смятате, че сте жертва на трафик
 • ако искате да се завърнете в България
 • ако имате нужда от емоционална подкрепа
 • ако искате да се свържете с адвокат или психологпреди да заминете, за да се информирате за трудовите си права в чужбина

 

Полезни контакти:

Фондация „Асоциация Анимус”

Тел: 02 983 52 05

animus@animusassociation.org

http://animusassociation.org

Национална комисия за борба с трафика на хора

тел: 02 807 80 50

office@antitraffic.government.bg

http://antitraffic.government.bg

Международна организация по миграция

Горещ телефон: 02 93 94 777

iomsofia@iom.int

http://iom.bg

Главна инспекция по труда

Горещ телефон: 0700 17 670

Агенция по заетостта

Тел: 02 980 87 19

az@az.government.bg

http://www.az.government.bg