Международна платформа „Ранна идентификация, защита и безопасно завръщане на потенциални жертви на трафик на хора сред новопристигнали бежанци, мигранти и търсещи закрила лица“

На 2 и 3 октомври в София беше организирана Международна платформа на тема „Ново предизвикателство пред Европа: „Ранна идентификация, защита и безопасно завръщане на потенциални жертви на трафик на хора сред новопристигнали бежанци, мигранти и търсещи закрила лица“.

5

В събитието участваха експерти от НПО и държавни институции от 27 държави. Специален гост беше г-жа Мария Грация Джамаринаро, специален докладчик на ООН за трафика на хора. В своето изказване тя заяви, че експлоатацията на хора се е интегрирала и враснала дълбоко в световната икономика и пазара на труда. Особено уязвими са мигрантите, бежанците и търсещите убежище. Методите и сферите на експлоатация се разширяват и вече е немислимо жертвите да бъдат идентифицирани единствено от гледна точка на правораздаването. Необходимо е да се търсят нови подходи, благодарение на които жертвите и потенциалните жертви, които не отговарят на тясното разбиране за трафик на хора да бъдат разпознавани.

Международната платформа обедини няколко събития – среща на експерти, обучение на социални работници и среща на неправителствени организации. Тя беше организирана от „Асоциация Анимус“ съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора и Международната организация по миграция.

1

2

3