Нови публикации към инициативата „Деца днес – родители утре“

slide_1

Представяме на Вашето внимание сайта на новата ни инициатива за превенция на проявите на агресия, тормоз и насилие в училище „ДЕЦА ДНЕС – РОДИТЕЛИ УТРЕ”.

 

deca-roditeli.animusassociation.org

 

Там ще откриете информация за проекта, материали по темата „Как домашното насилие се отразява на децата”, можете да свалите книжка с насоки за учители как да провеждат превенционни часове в училище по темата за насилието, можете да свалите доклада за изследване на взаимовръзката между насилието вкъщи и проявите на насилие в училище, както и да разгледате Каталога с добри практики на партньорски организации по темата за насилието.

Проектът е реализиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № 93-00-161/16.05.2018 г., сключен с Министерство на правосъдието.

izdaniata

1a