Обучение на тема “Базисни умения за психологическо консултиране: Провеждане на интервю и оценка на случай. Техника на консултиране”

Надя Кожухарова и Димитър Германов – психолози и психотерапевти от Фондация “Асоциация Анимус”, проведоха 2-дневно обучение на тема “Базисни умения за психологическо консултиране: Провеждане на интервю и оценка на случай. Техника на консултиране” в гр. София.

Обучението се фокусира върху теми като съдържание и процес в комуникацията с клиентите, рамка на психологическото консултиране, преносни и контрапреносни отношения, приципи на дългосрочна работа по случай. Участници бяха психолози и социални работници от Центрове за обществена подкрепа, Кризисни центрове, Ресурсни центрове и Центрове за деца в неравностойно обучение.