Посещение на Първата дама на Германия Даниела Шат

На 22.06.2016г. имахме удоволствието да посрещнем Първата дама на Федерална Република Германия Даниела Шат.

Бяха обсъдени актуални и интересни въпроси, свързани с проблемите на българското общество, проблемите с жени и деца в неравностойно положение, както и тези, свързани с трафика на хора. В хода на дискусията се постави  и въпроса за трудностите, с които се среща фондацията, както и успехите, които сме постигнали. Бяха обменени идеи и опит, свързани с дейността на фондацията.

На срещата присъстваха още Директорите на Фондация „Асоциация Анимус” – Мария Чомарова и Надежда Стойчева, както и ръководители на ключови програми на фондацията.

За нас беше чест, че заедно с шест членната делегация от Германия станахме част от една много ползотворна дискусия.

 

IMG_2878